header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1580
ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ
รายละเอียด

เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ ประกอบด้วย

1. คู่มือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนามพื้นฐาน ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

    
คู่มือเล่มนี้ เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนามพื้นฐาน ที่ใช้ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2. คู่มือวิชาการเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุรำคาญ​

    
คู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงเทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน และสามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทคู่มือ (Manual) แนวทาง/แนวทางปฏิบัติ (Guidelines) หลักสูตร (The course)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร